Van D.V. 11 juli tot 13 aug. a.s. heb ik vakantie. In principe blijf ik voor ernstige zaken beschikbaar in die periode. Maar verder is het fijn, als u in mijn vakantie een beroep doet op de scriba of wijkouderling. De “Kerkbode” van 15 juli wordt door mij nog verzorgd. Oud. H.N. Aantjes verzorgt de “Kerkbodes” van 22 juli (een dubbelnummer) en 5 en 12 aug. a.s. Wil er a.u.b. voor zorgen, dat de kopij uiterlijk `s maandags om 12.00 uur bij hem binnen is. Wij wensen elkaar, thuis of elders, een gezegende en ontspannende tijd. Met een hartelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.