Wij bidden om een goede zondag. Als we niet ziek of nog te jong of al te oud er voor zijn, moesten wij maar trouw twee keer komen. Omdat Jezus zelf er in de diensten ook is en Hij ons daar met Zijn genade ontmoet. Waar Hij komt wordt het licht! Met een vriendelijke groet,
uw en jullie ds. J.A.H. Jongkind.