Wij feliciteren degenen die de vorige week geslaagd zijn daar heel hartelijk mee. Wij wensen zowel de geslaagden als de niet geslaagden in deze ook voor onze jonge mensen niet in alle opzichten prettiger geworden tijden moed toe en zegen en iets van het vrolijke licht van de hemel. De tijd dat de kinderen uit Oekraïne hier zijn, begint alweer op te korten. Moge God zich onder alle volken over Zijn kwetsbare schepselen, groot en klein, ontfermen. Laten er menigten mensen toe mogen stromen die, door Jezus Christus met God verzoend, vol zijn van Hem en vrede hebben. Wie geloven reizen onder de geleide van Gods goede Geest op huis aan! Wij bidden om weer twee gezegende diensten waarin onze Koning grootgemaakt wordt! Met een hartelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.