Wij sloten de afgelopen zondagmorgen de preek en wij sluiten nu ook dit gemeentebericht af met een van de coupletten van het lied ”Om Sions wil zwijg ik niet stil”:

Gelijk een maagd
die wordt gevraagd,
is Sion opgetogen.
Zoals een bruid haar man verblijdt,
zal zij den Heer` verhogen.
Haar land zal niet verlaten zijn,
`t zal bruiloft in haar straten zijn
en lente in haar hoven.

Wij moesten het over “het Hooglied, dat van Salomo is” nog maar eens hebben. Het vertelt ons dichterlijk en rijk van Hem die Zijn gemeente ook in deze tijd nog onderhoudt en liefheeft. Wij leven van harte mee met dhr. en mevr. Piet en Els Aanen. Zij hebben veel zorgen vanwege de gezondheid van hun zoon Arie in Ottoland. Als je kind lijdt, lijd jij zelf. Al gaande komen wij thuis. Moge God hen zeer nabij zijn. De volgende week hebben wij dus een paar dagen vrij. U kunt als het nodig is contact opnemen met uw scriba of wijkouderling. Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.