Er ligt van onze gemeente niemand in het ziekenhuis gelukkig. Maar rondziende valt het mij op, dat er velen van de jongeren en de ouderen een grote last dragen. Wij wensen hen de kracht toe van de trouwe God van wie we weten, dat Hij niet laat varen de werken van Zijn handen. Dan wandelen we, ondanks alle vragen en zorgen, in het licht van Zijn vrede. Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.