Jezus leeft niet alleen, Hij regeert ook. Dat is de betekenis van de Hemelvaartsdag. Maar dat Jezus het voor het zeggen heeft, zien we dikwijls haast niet. In de verwarring van de tijd geloven we het. We houden het er op. We zeggen: “Het zál blijken, dat Jezus leeft”. Laat de Hemelvaartsdag een blijde dag voor ons zijn die licht is en vol van Gods zegen. Met een welgemeende groet voor u en jullie allen,
ds. J.A.H. Jongkind.