Wij leven van harte mee met dhr. en mevr. Maarten en Rika de Jong-Verschoor nu de echtgenoot van de oudste zuster van Maarten in Ameide is overleden. Als je ouder wordt, ga je steeds meer mensen missen. Je wordt er pijnlijk aan herinnerd, dat wij doortrekkende reizigers zijn. Moge God ons houvast zijn en onze blijdschap. Verder bedank ik u, mede namens mijn vrouw, heel hartelijk voor uw vriendelijke wensen en groeten t.g.v. mijn verjaardag. Wij besluiten dit gemeentebericht waarin ook het Avondmaal staat aangekondigd met het woord van Ps.32:5: “Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heere. En U vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde”. God bedekt ons falen. Hij legt over ons leven een nieuw leven heen. Hij geeft Jezus Christus als mantel der liefde. Het naakte, koude bestaan bedekt Hij met de warmte van Zijn leven. Roep maar als een drenkeling om Gods genade. Hij zal u horen. Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.