Het deed ons goed een kaartje te krijgen bij de geboorte op 25 jan. jl. van Melle van Zessen uit M`graaf. Melle is de zoon van Kevin en Janna van Zessen. Wij feliciteren de ouders en grootouders hier heel hartelijk mee! Bij Leendert en Marloes de Vries in Streefkerk werd er op 29 jan. jl. een zoon geboren. Hij heet Jurre Jonathan, met als roepnaam Jurre. Wees gezegend met dit kostbare geschenk!
De voorbereidingsdienst is voor dit keer `s avonds. Dat hangt samen met de Doop de a.s. zondagmorgen D.V. in Langerak van de kleine Maurits van onze Marien. Wat het Avondmaal betreft, neem ik wat mooie zinnen over uit het boekje van ds. J.T. Doornenbal “Aan `s Konings tafel” (Houten, 2015): “Maar de armen en verslagenen van geest en die voor Zijn woord beven, die zal Hij niet verachten. En die zo komen, zal Hij niet uitwerpen. Dan kan het zijn dat u niet bij de kenmerken kunt komen, en misschien in heel de week van voorbereiding niet gekund heeft, maar tenslotte gaat het ook niet om de kenmerken, maar gaat het over Hem. Dan is het gelukkigst wie maar niets heeft en niets is, niets aan te brengen heeft en niets mee te brengen heeft. Die van verre staat, als de tollenaar, en enkele in gebrokenheid van zijn hart op genade kan hopen, en alleen bevende kan komen met een: ‘Kom ik om, dan kom ik om’. Hoe meer wij er met alles buiten vallen, hoe beter en gelukkiger. Dan mogen wij het zoeken en vinden in Hem alleen”. Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.