Ga naar de inhoud

Ten slotte

De meest gefotografeerde voordeur van Europa hangt in het Duitse stadje Wittenberg. De deur bevindt zich aan de noordzijde van de Slotkerk van deze stad en werd wereldberoemd, doordat de jonge reformator Maarten Luther er op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen tegen de aflaat aan heeft vastgespijkerd. Toen onze consulent ds. v/d Veen enkele jaren geleden de Slotkapel bezocht, kreeg hij een dagboek van Luther in handen. De titel van het dagboek luidt: Christelijke levensweg voor iedere dag. Luther schrijft hierin: ‘De Heere Jezus is gekomen om zondaren zalig te maken, maar op die Bijbelse boodschap wordt heel verschillend gereageerd. Er zijn mensen, die niet aangesproken willen worden en zij weigeren te erkennen dat zij zondaren zijn… Ze denken dat het niet over hen gaat en ze leggen de oproep ‘Bekeer u’ naast zich neer. Er zijn ook mensen, die erkennen dat zij zondaren voor God zijn. Zij grijpen de genade van Christus vast. Zij hongeren naar de gerechtigheid. Zij verlangen naar de troost, die hun angstig hart nodig heeft. Een echte discipel van de Heere Jezus zal bij het lezen van deze woorden op de knieën voor de Heere Jezus neervallen en belijden: ‘O God, wees mij zondaar genadig’. En terwijl wij dit belijden, mogen we ons vastklampen aan deze belofte: ‘Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid (1 Joh. 1: 9).
Een hartelijke groet,
De kerkenraad