Wij leven mee met Piet en Marianne School-Bakker bij het overlijden van de zuster van Marianne uit Dordrecht. Een moeilijk leven had zij. Dat maakt het voor de familie extra zwaar nu zij heen is gegaan. Wij roepen de hele gemeente, jong en oud, van harte op om met ijver en trouwhartig God te zoeken en te dienen! Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.