Uw blijken van meeleven na het overlijden van onze moeder en schoonmoeder waarderen wij zeer. Ook uw wensen en groeten bij de ingang van het nieuwe jaar (het liep allemaal een beetje door elkaar heen) stellen wij bijzonder op prijs. Wij wensen u een jaar van vriendelijkheid en vrede onder Gods zegenende handen. “De Heere zal Zijn werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, Heere, is voor eeuwig; laat de werken van Uw handen niet los” (Ps.138:8). Met een hartelijke groet, mede namens mijn gezin en de kerkenraad, van
uw ds. J.A.H. Jongkind.