Op maandag 21 dec. is in Leerbroek onze moeder en schoonmoeder mevr. J. de Wild- den Besten overleden. Zij was 83 jaar oud. Wij bidden voor onszelf en onze familie om het licht van Gods genade. Ik blader wel eens in de gedichten van Willem de Mérode (1887-1939). Mij troffen enige regels uit zijn gedicht “Oudejaarsnacht”. Ik vond het in zijn “Verzamelde gedichten”. Het zijn heftige regels; maar ze zeggen wel precies waar het om gaat.

Geen klokgelui, geen zuchten en geen eeden,
Geen nachtdienst en geen dierbare gebeden
Verwerven ons een zweem van Gods gena.

De moordenaar, de dief en de hoereerder,
De dronkaard, lasteraar en valse zweerder
Vinden kermende Hem op Golgotha.

Ik wens u een gezegend en blij leven en het licht van Gods vrede op al onze wegen.
Uw ds. J.A.H. Jongkind.