Op de leeftijd van 56 jaar is dhr. Pieter den Boer, broer en zwager van ons kostersechtpaar, te Gorinchem overleden. Wij condoleren de nabestaanden van harte met zijn heengaan. Laat het ons, gemeente, niet een last maar een lust zijn, dat er zoveel diensten ons hierbij worden aangekondigd. Laat u deze veelvoudige uitnodiging niet liggen. Het is immers de Koning die ons tot Zijn huis roept! Wij hopen elkaar bij de kribbe te zien! Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.