Wij bidden om Gods zegen voor de komende zondag. “Wie op de Heere vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft” (Ps.125:1). Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.