Uit “Een goed woord” van dr. G. de Kruijf geef ik met het oog op het Avondmaal graag nog weer wat aan u door. U vindt het op blz. 248. “Augustinus zei: ‘Ons hart is onrustig in ons totdat het rust vindt in U’. Zolang het niet zuiver is tussen God en ons, zolang zijn wij niet thuis, maar zijn we zwervers. Het wordt goed tussen God en ons als we gaan geloven dat het Evangelie van het kruis van Jezus Christus alles goed maakt. Als wij brood en wijn van het Avondmaal nódig hebben, daarvan léven, dan hebben wij ons thuis gevonden”. Met een vriendelijke groet, in het bijzonder voor hen die ziek zijn of veel zorgen hebben,
uw ds. J.A.H. Jongkind.