Wij leven mee met de fam. J. van Genderen- van der Vlist, nu dhr. G.J. van Genderen te Oud-Alblas, een broer en zwager, op 86-jarige leeftijd is overleden. Wij bidden voor hen om Gods nabijheid. Uit “Een goed woord” van dr. G. de Kruijf geef ik met het oog op de voorbereiding graag een tweetal korte citaten u door. U vindt ze op blz.117. Het eerste citaat: “Dat is ook het geweldige van de avondmaalsviering: dat je daar sámen zit, dat je brood en wijn aan elkaar mag doorgeven en elkaar bemoedigend mag aanzien. Dat is de gemeenschap der heiligen. Je gelooft het samen. En aan de tafel zeggen wij tegen elkaar: de Heere ziet het, Hij weet ervan, Hij zal over ons waken”. En het tweede citaat: “De avondmaalsviering is telkens een nieuw begin, een bruidstijd, waarin wij eerlijk voor God worden, onszelf mishagen, ons geborgen weten in de genade en ons voornemen een nieuw leven te beginnen, een leven voor God en de naaste”. Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.