Wij leven mee met mevr. G. van Dijke- de Deugd nu de vorige week haar schoonmoeder in Zwijndrecht op 97-jarige leeftijd is overleden. Mevr. Van Dijke is met haar schoonmoeder op een bijzondere manier verbonden geweest. Dit zij voor haar en de andere familie tot troost in dit bange leven: “Hoe lieflijk zijn uw woningen, Heere van de legermachten” (Ps.84:2). Zo leven wij weer op de zondag aan en op de zondagse diensten. God zegene ons met ons moed te geven, onverschrokkenheid, geloof en blijdschap. Hem zij alle lof en eer toegebracht! Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.