Wij zeggen allen die daaraan mee hebben gewerkt voor het welslagen van de Vakantie Bijbel Club heel hartelijk dank! De komende woensdag is het voor ons als gemeente een bijzondere dag. Tot twee keer toe gaan wij middenin de week op naar Gods huis om Hem, omdat Hij ons heeft gevoed en geholpen, te danken. In een wankele tijd moge het ons een eer zijn onze God publiek te danken, omdat wij geloven, dat Hij niet ons ooit in de steek zal laten. Hem zij alle lof, dank en eer! Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.