Het rijmpje waar ik de preek van de afgelopen zondagavond mee afsloot, vond ik op blz.445 van ”De mooiste preken sinds de Bergrede” van J.H. van der Laan. Het is een fragment van een gedicht van Willem Barnard (1920-2010).

Wij krijgen elkander lief
als de bladeren van een boom
de aderen van een stroom
de letters van een brief.

Met een groet van vrede voor zoveel mensen in zoveel nood en voor zoveel mensen met zoveel hoop,
uw ds. J.A.H. Jongkind.