In de avonddiensten behandelen we als interim voorlopig een poosje een clustertje “vrije stoffen”. Daarna wordt het dan weer tijd om op de behandeling van de Heidelberger catechismus over te gaan. Wij bidden, dat we als gemeente trouw God zullen zoeken. “Eén ding heb ik van de Heere verlangd, dat zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de Heere, al de dagen van mijn leven” (Ps.27:4). Met een hartelijke groet,
Uw ds. J.A.H. Jongkind.