Ga naar de inhoud

Ten slotte

Wees, ook met uw kinderen (want die moeten ook leren dat er zondags twee keer kerk is), ijverig in het gaan naar Gods huis. Wij moeten niet al “strekkebenend” en met merkbare tegenzin gaan; maar gehoorzaam en dankbaar. Dat mag ook in 2015 nog wat met onze kinderen “doen”. “Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in Uw dienst besteden, Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand!” (Ps.143:10; berijmd). Met een hartelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.