Vanaf vandaag (vrijdag) vinden de verschillende onderdelen van de opening van het winterwerk plaats. Iedereen heeft er erg zijn best op gedaan. Wij hopen, dat het alles in een vriendelijke sfeer tot opbouw van de gemeente zal verlopen. Voor m.n. de jongeren vanaf 12 jaar is er na de avonddienst een preekbespreking waar wij jullie van harte voor uitnodigen. De preek gaat over Mt.25:14-30 (de gelijkenis van de talenten). Denk jij daar met ons mee over na?! Het is misschien goed om te zeggen, dat de catechisaties op D.V. di. 22 sept. weer beginnen. Geef dat, jongens en meisjes, alle prioriteit! We hebben jullie allemaal heel erg nodig! Met een hartelijke groet,
uw en jullie ds. J.A.H. Jongkind.