Wij leven mee met de families J. den Besten-Bikker en T. Spruijtenburg-Boot nu hun zuster Sija Boot-Bikker in Noordeloos vorige week op 63-jaige leeftijd is overleden. Geve God alle betrokkenen wat zij hierin nodig hebben! Wij leven ook mee met Jacob-Jan en Tamara Matze-Jonker en hun kinderen als ze binnenkort met het oog op de daar door Jacob-Jan te volgen theologische studie naar Amerika hopen te gaan. Het deed ons goed hen in de diensten afgelopen zondag te ontmoeten. De goede God geve jullie voor Zijn aangezicht te leven met moed en blijdschap. De komende zondag is het de avondmaalszondag. Wij worden “nauwelijks zalig” zegt Petrus in 1 Petrus 4:18. Dat is niet “misschien” of “op het nippertje”. Maar dat ziet op de weg waarin zich dat zalig worden voltrekt. “Al gelovende” en “al reizende” is het dat zich dat voltrekt. Ons zalig worden wordt zo onmogelijk, dat het alleen nog maar kan door Jezus Christus. Dan kan het niet; maar dan kan het toch! Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.