Bob en Anne-Marie Zwart-Baan en hun kleine Abel verhuizen morgen naar Dordrecht. We gaan ze missen. Zo`n kleine acht jaar, als ik goed ingelicht ben, heeft Anne-Marie de gemeente als een van de organisten gediend. Ik ben wel eens een beetje jaloers op hen die goed kunnen orgelspelen. Een predikant mag van zijn Koning spreken, maar een organist mag via zijn spel van zijn Koning zingen. Zingen in de diepe tonen van de meest donkere psalmen, maar ook zingen in de lichte klank van bijv. Ps.150. Wij danken jou, Anne-Marie, om dat je je best deed waardig de gemeente te leiden in het lof zeggen van God. Jullie hebben hier veel “liggen”. Jullie huwelijk bijv. en de Doop van Abel. En het vele waarin jullie op het kerkelijke erf betrokken waren. God zegene jullie nu en alle dagen van de jaren van jullie leven!