Bij hun vertrek naar hun mooie, nieuwe appartement aan de Graafdijk-Oost in M`graaf willen wij dhr. en mevr. Ad en Jannie van Andel- de Groot heel hartelijk groeten. Het ga u goed. God zegene u.