Op D.V. 13 aug. a.s. neemt onze buurman en collega ds. P. Vroegindeweij afscheid van Molenaarsgraaf. Onze onderlinge contacten stelden wij beiden op prijs. Van harte hoop ik, dat de collega en zijn vrouw God in de nieuwe gemeente met liefde, ijver en ernst mogen dienen. Het ga jullie goed! “Hef uw handen op naar het heiligdom en loof de Heere (Ps.134:2).