Op D.V. 6 juli hopen we onze fietstocht te houden. We vertrekken om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats op de Vuilendam. De kosten zijn €12,50
Opgeven kan voor 1 juli, bij Gery (sprytenburg.g@gmail.com) of bij Ina (j.den.besten8@kpnplanet.nl). Degenen die al ingetekend hadden moeten zich nog wel even opgeven! We hopen op een grote opkomst!!