Wij danken Arjan van Rees van harte voor het redigeren van de “Startkrant”. Wij hopen, dat de “Startkrant” ons zijn nuttige diensten bewijst.