Op D.V. 7, 8 en 9 sept. a.s. valt de start van het nieuwe seizoen. Noteer het alvast! Zoals u waarschijnlijk weet, zijn er plannen om de kerk “op te knappen”. Dat brengt de nodige kosten met zich mee. Vandaar dat we op zaterdagavond 8 sept. een talentenveiling organiseren daarvoor. Verder willen we marktkraam vullen met kleine artikelen die “gewoon” verkocht kunnen worden. Voor alle talenten die zo “praktisch” niet kunnen worden geveild, zal er een “talentenboek” worden gemaakt. Denk hierbij aan bijv. zoiets als een workshop. Het is mooi als iedereen een bijdrage kan leveren op een bij hem of haar passende wijze. Overweeg eens zoiets als jam maken, oppassen of ramen zemen. Maar ik weet zeker, dat uw fantasie haast onuitputtelijk zal blijken te zijn! Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij mevr. Nicolet den Besten. Het gaat zeker wat moois worden! Het doel is het waard!