Onze nieuwe scriba is oud. H.N. Aantjes. Zo is hij helemaal op het “oude nest” weer terug!