Op D.V. woensdagmorgen 23 mei a.s. vindt de schoonmaak van de “Wegwijzer” plaats. Misschien zijn er ook nog wat mannen te vinden om de overstekken voor hun rekening te nemen. Wij hopen dat er velen zich geroepen weten om de “Wegwijzer” van binnen en van buiten weer te laten glimmen!