Ga naar de inhoud

Schoolpsalm

Het is al jaren de gewoonte dat de voorzang gekoppeld wordt aan de psalm van school en zondagsschool. Dat is mooi en leerzaam. Bovendien geeft het de kinderen ook een stukje herkenning: de psalm van school wordt ook in de kerk gezongen. Kinderen, wat fijn dat we van de Heere God een stem gekregen hebben. Omdat Hij de levensadem in ons blies, kunnen we praten en zingen. En met je stem kun je muziek maken. De Heere loven en prijzen. Voor de komende week staan er mooie psalmen op het rooster: Leer mij naar Uw wil te hand’len, ‘k zal dan in Uw waarheid wand’len. En….Heer, mijn God, ik zal U loven, heffen ’t ganse hart naar boven. Mooi om dat thuis met jong en oud te zingen!