In het “Ter attentie” in de vorige “Kerkbode” heb ik het een en ander door elkaar gehaald. Op 26 maart is er niet een avond over het zondagsschool- en jeugdwerk, maar een avond over diverse aangelegenheden van het kerkrentmeesterschap. Wat dat precies is hoort u nog van ons.