Ga naar de inhoud

Rectificatie

In het “Ter attentie” in de vorige “Kerkbode” heb ik het een en ander door elkaar gehaald. Op 26 maart is er niet een avond over het zondagsschool- en jeugdwerk, maar een avond over diverse aangelegenheden van het kerkrentmeesterschap. Wat dat precies is hoort u nog van ons.