De juiste voornaam van de overleden mevr. Korporaal-Rozendaal is Magrietha. De afgelopen maandag (haar dochter Marianne kon er gelukkig bij zijn!) is haar lichaam alhier ter aarde besteld.