Ga naar de inhoud

Pinkstercollecte

GZB zakjescollecte op DV Zondag 23 mei. Het bijgevoegde collectezakje kunt u inleveren bij Frank Scheurwater of in de emmers bij de uitgang van de kerk. Overmaken mag natuurlijk ook op het banknummer NL57 RABO 0125 56 4074 van de zendingscommissie o.v.v Pinkstercollecte GZB 2021.