Op vrijdag 4 febr. a.s. hoop ik jarig te zijn. De ochtend van die genoemde vrijdag houden wij “open huis” voor een ieder die mij wil komen feliciteren. De avond van D.V. vrijdag 11 febr. a.s. ontvangen wij de kerkenraadsleden, de kerkrentmeesters, de koster, de tuinman en de organisten met hun wederhelften. Wij zien er naar uit.