Mede namens mijn vrouw dank ik u hartelijk voor uw bezoeken, groeten en wensen t.g.v. mijn verjaardag.