De “inloop” voor de gemeente i.v.m. mijn verjaardag blijft gewoon staan voor de ochtend van D.V. donderdag 9 febr.; maar de avond voor de leden van de kerkenraad en het kerkrentmeesterschap, de organisten, de koster en de tuinman met hun wederhelften is verzet naar woensdag 8 febr. Met mijn verontschuldigingen. Ik had het een en ander in mijn agenda niet precies genoeg genoteerd.