Mede namens mijn vrouw bedank ik u voor alle vriendelijkheid t.g.v. mijn verjaardag!