Op D.V. 4 febr. a.s. ben ik jarig. Op donderdagmorgen 9 febr. is er een “inloop” voor de gemeente. Op donderdagavond 9 febr. nodigen wij de kerkenraadsleden, de leden van het kerkrentmeesterschap, de organisten, de koster en de tuinman met hun wederhelften heel hartelijk uit.