De belangstellenden worden hiervoor op D.V. 14 febr. weer van harte uitgenodigd.