Op D.V. 24 jan. a.s. vindt in de “Wegwijzer” de “Pastorale cursus” weer plaats. Wij nodigen de belangstellenden hiervoor hartelijk uit.