Op D.V. donderdag 16 febr. a.s. komen de belangstellenden hiervoor weer bijeen.