Op D.V. 24 nov. a.s. komen de belangstellenden hiervoor weer in de “Wegwijzer” bijeen.