Wij nodigen de belangstellenden hiervoor op D.V. 3 nov. a.s. weer heel hartelijk uit.