Op D.V. 31 maart a.s. komen de belangstellenden hiervoor weer bijeen.