Op D.V. 27 jan. a.s. komen de belangstellenden hiervoor weer in de “Wegwijzer” bijeen.