Deze vindt de eerstvolgende keer plaats op D.V. 18 nov. a.s.