Ga naar de inhoud

Pastoraat

Gemeente, het is heerlijk werk om de gemeente rond te gaan met huisbezoeken, hoewel het wel wat beperkt is het laatste jaar. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik het ook wel eens moeilijk vind. Ik denk dat ik ook namens de andere broeders spreek. De ene keer is het een oudere, de andere keer een zieke. Soms mensen die een geliefde verloren hebben en soms mensen die een moeilijke weg te gaan hebben. In alle omstandigheden ontmoeten we elkaar. En steeds is het woord van God erbij. Daarom is een pastoraal gesprek niet meer een dialoog van slechts twee gesprekspartners. Het is een trialoog, want de Heere is er ook altijd Zelf bij met Zijn Woord. En Hij spreekt tot ons, soms kritisch en ontdekkend, soms vertroostend en bemoedigend. Afgelopen zondagavond sprak onze gastpredikant over Joh. 6: 68. ‘Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven’. Hier houdt Petrus een bovenmate mooie preek en wijst hij ons de weg. Wij laten ons door niets en niemand wegvoeren van het enige Woord, dat de Heere Jezus Christus ons heeft geleerd. Kunnen we dat zelf? Nee toch, alleen als Hij ons vast houdt en met Zijn Geest in ons mag werken. Als de Heere Jezus in onze bezoeken centraal mag staan, dan mag het ons allen tot zegen zijn.