Op D.V. 8 april a.s. om 20.00 uur (inloop 19.45 uur) houden de mannen- en vrouwenvereniging (de mensen van de “Bijbelavond” nodigen we ook hartelijk uit!) hun gezamenlijke paasfeest. Voor de pauze is er een presentatie van de G.Z.B. en na de pauze volgen we de paasliturgie van de “Herv. vrouw”. De collecte is voor de G.Z.B. U kunt ons ook volgen via de kerkradio.