Ga naar de inhoud

Overlijden: dhr. Marius Mourik

Zeer onverwacht is uit het leven weggenomen ons gemeentelid dhr. Marius Mourik. Op 1 oktober jl. heeft hij zijn 85ste verjaardag nog mogen vieren. Hij maakte tot voor kort een hele vitale indruk. We verliezen in dhr. Mourik een trouw kerkganger, die niet zomaar zijn vaste plek onbezet liet. Hij is lange tijd hulpkoster, notabel en ouderling-kerkrentmeester geweest en verder diende hij de gemeente van Jezus Christus op praktische wijze, door zijn technische talenten in te zetten om allerlei klussen in en rond de kerk uit te voeren. Nog maar kortgeleden is zijn vrouw overleden. Dit was zwaar voor hem, maar hij probeerde moedig de draad weer op te pakken. Hij had daarbij veel steun van zijn kinderen en (achter)kleinkinderen. Wij condoleren Arie Dirk, Jeannette en hun kinderen en kleinkinderen, Wim en Lijnie en hun kinderen met het verlies van hun dierbare vader, opa en overgrootvader. ‘De eeuwige God zij u een woning, en van onder, eeuwige armen (Deut. 33: 27a). De begrafenis heeft plaats gevonden op dinsdag 15 okt. op de algemene begraafplaats te Brandwijk.